บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 1)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 1)
วันที่ : 28 October 2022 / 4759 views
บทบรรณาธิการ

     สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 39 ของวารสาร ปัจจุบันวารสารสมาคมประสาทวิทยาอยู่ในฐานของวารสารระดับชาติ Thai Citation Index กลุ่มที่ 3 ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพของวารสารในเดือนมิถุนายน 2566 กองบรรณาธิการเชื่อมั่นว่าวารสารของสมาคมจะผ่านการประเมินคุณภาพอย่างแน่นอน

     บทความที่เผยแพร่ในวารสารนั้น ส่วนใหญ่แล้วได้รับความสนใจจากแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอด ส่งผลงานวิจัยมาเผยแพร่ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งหมด กองบรรณาธิการขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมส่งบทความ รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ งานวิจัย และอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบประสาทต่อเหล่าสมาชิก และผู้สนใจ

     วารสารฉบับต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ เนื่องมาจากหมดวาระการบริหารของกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ซึ่งผมมั่นใจว่าวารสารฉบับต่อไปจะมีรูปแบบและบทความ ผลงานวิจัยที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลัก