วารสาร

อาลัย คุณหมออรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ "ผู้เกิดมาโชคดี"
บทความพิเศษ

อาลัย คุณหมออรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ "ผู้เกิดมาโชคดี"

สมชัย บวรกิตติ

ผู้เขียนจบการศึกษาแพทยศาสตร์ รับปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Medicine) จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๕ ผู้เขียนได้พำนักในมหานครลอนดอนหลายวันก่อนเดิน ทางไปศึกษาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ได้พบคุณหมออรรถสิทธิ์ครั้งแรก ที่บ้านพักถนนครอมเวลล์ คุณหมอเข้ามาทักทายและ บอกว่ากำลังศึกษาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ...

เมษายน - มิถุนายน 2566
ศัพท์แพทย์ อักษร A
บทความพิเศษ

ศัพท์แพทย์ อักษร A

สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชัย บวรกิตติ

งานบัญญัติศัพท์และพจนานุกรมศัพท์วิชาการ สาขาต่างๆ มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอย่าง ถูกต้อง ทางด้านการแพทย์ไทย การบัญญัติศัพท์ได้เริ่ม ในสมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมาชิกรุ่นแรกของราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันเปลี่ยน เป็นราชบัณฑิตยสภา)...

เมษายน - มิถุนายน 2565
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
บทความพิเศษ

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อไปแล้วจำนวนมาก ทั้งประเทศและทั่วโลก ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนใน ประเทศไทย และพบปัญหาเรื่องข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง ในการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ทาง สถาบันประสาทวิทยาได้ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยา แห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแนวทางการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรกฎาคม - กันยายน 2564