ข่าวสาร/ประกาศ

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 40 ฉบับที่ 3)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจที่ติดตามวารสารสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2567...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 4)

สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยทุกท่าน และผู้สนใจที่ติดตามวารสารของ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 1)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 39 ของวารสาร...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 38 ฉบับที่ 4)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน วารสารฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นวารสารเล่มที่ 4 ปี 2565 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของปีนี้...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 38 ฉบับที่ 2)

สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และท่านผู้สนใจติดตามบทความของวารสารทุกท่าน แต่ละปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว...