บทบรรณาธิการ (ปีที่ 38 ฉบับที่ 4)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บทบรรณาธิการ (ปีที่ 38 ฉบับที่ 4)
วันที่ : 1 October 2022 / 4287 views
บทบรรณาธิการ

     สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน วารสารฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นวารสารเล่มที่ 4 ปี 2565 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของปีนี้ ผมและกองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอายุรแพทย์ระบบประสาทรุ่นใหม่หลายท่านได้ส่งผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจอย่างมากมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมฉบับนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง เป็นการยกระดับความรู้ของท่านสมาชิกและผู้สนใจ ส่งผลให้ผู้อ่านมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปรักษาคนไข้โรคระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

     วารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 38 ของวารสารซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการจัดทำเว็บไซต์วารสารสมาคมโดยเฉพาะ ชื่อเว็บไซต์ คือ www.thaijoneuro.com เป็นการอำนวยความสะดวกของผู้อ่านในการค้นคว้าหาความรู้และอ่านวารสารฉบับ electronic ได้ดียิ่งขึ้น

     กองบรรณาธิการตั้งใจในการพัฒนาวารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านสมาชิกและผู้สนใจ กรณีท่านสมาชิกสมาคมและผู้สนใจมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรง ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า email:somtia@kku.ac.th

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลัก