วารสาร

Endovascular Treatment for Large Arterial Ischemic Stroke in Thailand at Present and Future
Recent Advance

Endovascular Treatment for Large Arterial Ischemic Stroke in Thailand at Present and Future

สุรศักดิ์ โกมลจันทร์,ยอดขวัญ วัฒนะเสน,ศิริรัตน์ คุณวุฒิดี

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบตัน มีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งด้านการวินิจฉัย การรักษา การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ โดยเฉพาะการรักษา หลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน 20 กว่าปีที่ ผ่านมามีจุดก้าวกระโดดอยู่สองครั้งนับจากครั้งแรกที่มี การใช้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำสำหรับโรค หลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน...

มกราคม - มีนาคม 2564