บทบรรณาธิการ (ปีที่ 40 ฉบับที่ 3)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บทบรรณาธิการ (ปีที่ 40 ฉบับที่ 3)
วันที่ : 10 June 2024 / 43 views
บรรณาธิการแถลง

     สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจที่ติดตามวารสารสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2567 ถ้าท่านสังเกตว่าวารสารของสมาคมจะออกเผยแพร่ตรงเวลา อย่างเล่มนี้ได้ออกก่อนกำหนดเวลา เนื่องจากมีท่านสมาชิกส่งบทความ และผลงานวิจัยมาที่บรรณาธิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีผู้สนใจในด้านโรคระบบประสาท และต้องการเผยแพร่บทความที่น่าสนใจ ผลการ ศึกษาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

     ในวารสารเล่มนี้มีความพิเศษ คือ มีบทคัดย่อผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดสาขา ประสาทวิทยาประจำปี 2567 ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องต่างๆ ที่ทำการศึกษา ทุกเรื่องล้วนมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง มีการศึกษาในหลายรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความสนใจ ความสามารถของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ความสามารถสูงขึ้น ผมหวังว่าจะมีผลงานจากท่านสมาชิกสงมาเผยแพร่ในวารสารอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลัก

>> ดูวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 คลิกที่นี่