วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

Thai Journal of Neurology Volume 40 No. 3

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 / กรกฎาคม - กันยายน 2567 / 173 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure
Kanitpong Phabphal, Jirayu Sae-Chan, Thara Tuntanatip, Anukoon Kaewborisutsakul, Surasak Sangkhathat
ภาวะชักต่อเนื่องในหญิงตั้งครรภ์
ศิริพร เทียมเก่า,สมศักดิ์ เทียมเก่า
Cover (ปก)
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย