วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

Thai Journal of Neurology Volume 38 No. 4

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2565 / 4623 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่
ภัคจิรา วชิรวัฒนา, สรรัตน์ ทำแก้ว
Postictal Clinical Manifestations Related Epilepsy in Neurological Institute of Thailand
Suttanon Jantapatsakun, Chonpivat Treepong, Chaichana Sinthuwong
Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients
Pawittra Puangsuwan, Juthathip Suphanklang, Jutikan Imsub, Sansanee Sangwanit, Chesda Udommongkol