วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

Thai Journal of Neurology Volume 38 No. 2

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2565 / 4832 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
ศัพท์แพทย์ อักษร A
สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชัย บวรกิตติ
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ
สมศักดิ์ เทียมเก่า,พิมพ์พร พรหมคำตัน,ศิริพร เทียมเก่า
Prevalence and Descriptive Analysis of Creutzfeldt-Jakob Disease at Siriraj Hospital
Nutthapong Kanokkawinwong, Chatchawan Rattanabunnakit, Kanokwan Boonyapisit, Sattawut Wongwiangjunt, Vorapun Senanarong
Cover (ปก)
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย