วารสาร

Glatiramer Acetate- Associated Liver Injury: A Case Report and Literature Review
Interesting Case

Glatiramer Acetate- Associated Liver Injury: A Case Report and Literature Review

ภควดี บูรณสถิตนนท์, ณัฐพล รัตนธรรมสกุล

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือ multiple sclerosis (MS) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคปลอกประสาทอักเสบของระบบ ประสาทส่วนกลาง (CNS demyelinating disease) และ เป็นโรคการอักเสบของระบบประสาทที่พบได้บ่อยที่สุด ทั่วโลก นับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ในวัยหนุ่มสาวรองจากอุบัติเหตุ โดยในประเทศไทยมี ความชุกประมาณ 0.2 รายต่อประชากรแสนคน...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Spinocerebellar Ataxia Type III
Interesting Case

Spinocerebellar Ataxia Type III

อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก, วรงค์พร เผื่อนปฐม

Spinocerebellar ataxia (SCA) เป็นโรคทาง พันธุกรรมที่มีการสูญเสียการทรงตัวจากพยาธิสภาพของ สมองน้อย (cerebellar ataxia) ในปัจจุบันถือเป็นโรค ที่พบไม่บ่อยและมีอุบัติการณ์การเกิดโรค 2.7-5.6 ต่อ ประชากรโลก 100,000 ราย นอกจากอาการสูญเสีย การทรงตัว ผู้ป่วยยังมีอาการอื่นๆ ทางระบบประสาท ได้แก่ saccadic abnormalities, ophthalmoplegia, extrapyramidal features เป็นต้น

มกราคม - มีนาคม 2566
COVID-19-Associated Acute Dissiminated Encephalomyelitis (ADEM)
Interesting Case

COVID-19-Associated Acute Dissiminated Encephalomyelitis (ADEM)

อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก

ADEM ถือเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรคปลอกประสาท อักเสบ (demyelinating disease) ของระบบประสาท ส่วนกลางที่พบได้ไม่บ่อย มักจะเกิดตามหลังการติดเชื้อ ไวรัส โดยพบอุบัติการณ์การเกิดโรคมากในกลุ่มช่วงอายุ วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อาการและอาการแสดง สามารถมาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง rapidly progressive encephalopathy รวมถึง multifocal deficit อื่นๆ

กรกฎาคม - กันยายน 2565
Sensory Neuropathy Associated with Long Term Turmeric Consumption
Interesting Case

Sensory Neuropathy Associated with Long Term Turmeric Consumption

Chonvipa Siriyutwattana, Suwat Srisuwannanukorn

Sensory neuropathy from vitamin B6 toxicity was recognized since 1983. The lowest dose has been reported was 50 mg/day. High intakes of vitamin B6 from food and herb have not been reported to cause adverse effects. Turmeric is a herb that very rich source of pyridoxine. The data from United States Department of Agriculture National Nutrient data base indicates that turmeric 100 g contained pyridoxine 1.8 mg

เมษายน - มิถุนายน 2565
Headache with Increased Intracranial Pressure
Interesting Case

Headache with Increased Intracranial Pressure

Sarawut Suksuphew, Kitirat Phattaramarut

Interesting case : A 27-year-old Thai female patient, a merchant’s occupation, Nakhon Ratchasima. Right: Universal Health Coverage Service (UC) Chief complaint : Progressive headache and blurred vision for 1 month

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
A Young Lady with Stroke-like Episodes and Status Epilepticus
Interesting Case

A Young Lady with Stroke-like Episodes and Status Epilepticus

จีรพัทธ์ พลับอินทร์,สัญสณีย์ พงษ์ภักดี

นักศึกษาหญิงไทยโสด อายุ 20 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการเกร็งกระตุกทั่วตัว 1 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล โดย 3 สัปดาห์ก่อน ขณะกำลังนั่งรถเมล์กลับบ้าน ผู้ป่วย รู้สึกว่ามองเห็นภาพมัวลง มองเห็นไม่ชัดทั้งสองข้าง ร่วมกับมีอาการเห็นภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงใน อดีต หลังจากถึงบ้านผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 3-4 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ป่วยรู้สึกว่าตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น จึงให้มารดานำส่งที่โรงพยาบาล

มกราคม - มีนาคม 2564
Perampanel Treatment Multifocal Epilepsy : 12 Months Follow Up
Interesting Case

Perampanel Treatment Multifocal Epilepsy : 12 Months Follow Up

Tinonkorn Yadee

A 28-year-old, right-handed female patient presented when her colleagues noticed that she had been demonstrating episodes of blank staring and chewing movements lasting 2-3 minutes for the past six months. She had the feeling of poor memory and always making an error on her job, resulting in she was condemned by her boss, making she was frustrated and lose of motivation for working. She came to see the psychiatrist and was refer to epileptologist.

มกราคม - มีนาคม 2564