วารสาร

Cephalosporin-induced Encephalopathy and Its EEG Presentation
Topic Review

Cephalosporin-induced Encephalopathy and Its EEG Presentation

ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์

Cephalosporin เป็นยาปฏิชีวนะที่มีใช้ค่อนข้าง แพร่หลายในโรงพยาบาลทุกระดับของประเทศไทย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการจัดการแบคทีเรียอันเป็น สาเหตุของโรคติดเชื้อในหลากหลายอวัยวะของร่างกาย อีกทั้งบางชนิดของยาในกลุ่มนี้ยังมีความสะดวกในการ บริหารจัดการ...

มกราคม - มีนาคม 2566
การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่
Topic Review

การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่

ภัคจิรา วชิรวัฒนา, สรรัตน์ ทำแก้ว

ภาวะนอนไม่หลับ (insomnia) เป็นความผิดปกติ ของวงจรการตื่น/หลับที่พบมากที่สุดประเภทหนึ่ง ความชุกของผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั่วโลก ซึ่งเป็นภาวะเรื้อรังที่อาจทำให้เกิด ผลกระทบด้านลบที่หลากหลาย และผลที่ตามมาในระยะ ยาวต่อสุขภาพ รวมถึงการมีสุขภาวะทีดี่...

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
ยา Armodafinil ในการรักษาภาวะนอนเกิน
Topic Review

ยา Armodafinil ในการรักษาภาวะนอนเกิน

พรธิญา รณรงค์, เอลียา ฟ้ามิตินนท์

อาการง่วงนอนมากเกินไปหรือภาวะนอนเกิน (excessive sleepiness หรือ ES) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยคาดว่าเป็นผลที่เกิดจาก (obstructive sleep apnea หรือ OSA) ความผิดปกติของการนอนหลับจากการ ทำงานเป็นกะ (shift work sleep disorder หรือ SWSD) โรคลมหลับ (narcolepsy) และอาการผิดปกติของการ นอนจากการเดินทางข้ามเขตเวลาโลก (jet lag) แม้ว่าจะ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด...

กรกฎาคม - กันยายน 2565
ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ
Topic Review

ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

ปรียานุช กฤษณะประสิทธิ์, นิสา แซ่ลิ้ม

ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ (neutropenia) เป็นภาวะที่เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) มีปริมาณน้อยกว่าปกติ และภาวะนี้สัมพันธ์กับการติด เชื้อ ภาวะ neutropenia แบ่งความรุนแรงได้ 3 ระดับ ได้แก่ รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก ซึ่ง ระดับความรุนแรง และระยะเวลาที่เป็นจะสัมพันธ์กับการ ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ แทรกซ้อน

เมษายน - มิถุนายน 2565
มลภาวะกับโรคระบบประสาท
Topic Review

มลภาวะกับโรคระบบประสาท

สมศักดิ์ เทียมเก่า

มลภาวะสิ่งแวดล้อม (environmental pollution) เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ก่อให้เกิดโรค ต่างๆ ส่งผลให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละหลายล้านคน1 โดยเฉพาะมลภาวะอากาศอนุภาคฝุ่นจิ๋ว (PM2.5) เนื่องจากขนาดเล็กมากจึงเข้าสู่ร่างกายผ่านทางหายใจ และกระจายทางหลอดเลือดไปทั่วร่างกาย ส่งผลกระทบ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับฝุ่นจิ๋วเข้าสู่ ร่างกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานประกอบกับภูมิคุ้มกัน ของร่างกายที่ทรุดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อพยาธิสภาพ ในหลอดเลือด หัวใจ หนัง อวัยวะระบบหายใจและระบบ ประสาท

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
Exercises and Cognition in Older Adults : A Review Guide to Work Out
Topic Review

Exercises and Cognition in Older Adults : A Review Guide to Work Out

Kulrithra Pisanuwongrak,Demetrius M. Maraganore

With aging, there are declines in various functions of the nervous system, including cognition. Exercise is well-known to produce positive multifaceted improvements in not only physical but also neurological functioning in aging population. Although current available results from potential studies are favorable, they are heterogeneous...

มกราคม - มีนาคม 2564