วารสาร

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients
Original Article

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients

Montana Pothong, Apisit Boongird

Status epilepticus (SE) is a time-sensitive emergency condition which is associated with high short-term mortality. Over the past decades, major advances in SE have been notably observed. There are numerous factors which predict outcome in SE such as age, type of seizure, duration of seizure, pre-existing comorbidities, and de novo seizure.

มกราคม - มีนาคม 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- The Development of Sleep Condition Indicator (SCI) Thai Version to Diagnose and Follow Up Thai Patients with Insomnia - Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand - Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke - Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus - Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients - Utilization of the Athens Insomnia Scale-Thai Version (AIS-Thai) among Thai People - Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers - Relationship between Atrial Fibrillation and Worse Outcomes in Stroke Patients after Intravenous Thrombolysis - การใช้ Siponimod ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

มกราคม - มีนาคม 2567 ISSN 2228 - 9801
Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion
Original Article

Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion

Piromya Jaiboon, Pornpatr (A.) Dharmasaroja

Acute large vessel occlusion accounted for one out of three in patients with acute cerebral infarction who arrive within first 24 hours of symptom onset and associated with the worst clinical outcomes and high mortality rates. Thrombolysis treatment, intravenous (IVT) and endovascular thrombolysis treatment (EVT), in the eligible patients showed the benefit on clinical outcomes.

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
Original Article

The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Wisan Teeratantikanon, Makara Inyu, Pawut Mekawichai

Tuberculosis is the leading infectious cause of death worldwide.1 Tuberculous meningitis (TBM) is the major cause of death and is one of the most severe manifestations of extrapulmonary tuberculosis. TBM is associated with severe morbidity and high mortality of extrapulmonary tuberculosis.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- ยา Nootropic ในประเทศไทย - Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms - การบริการผู้ป่วยนอก โรคระบบประสาท - The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital - โรคหลอดเลือดสมอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต - COVID-19: Crisis to Chance - งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ที่จบการศึกษาในปี 2564 - งานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

กรกฎาคม - กันยายน 2566 ISSN 2228 - 9801
Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital
Original Article

Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital

Piyanuch Niltarach, Sirikanlaya Poonphol

Ischemic stroke is a major healthcare problem that represents the third leading cause of death in Thailand. The overall incidence is around 206 per 100,000 population per year and is likely to rise in the future. The disease accounts for 10% of deaths and 50-60 percent of the patient are left permanently disabled.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้ใหญ่, - Postictal Clinical Manifestations Related Epilepsy in Neurological Institute of Thailand - Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital - Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients - The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand - ขีดความสามารถของฟอสโฟนิวโรฟิลาเมนต์เฮฟวี่เชนจากเลือด ในการช่วยวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเอแอลเอสในผู้ป่วยคนไทย - A Case Report and Literature Review of Temporal Lobe Resection Failure Associated with Temporal Plus Epilepsy - การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ISSN 2228 - 9801
อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Original Article

อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Wisan Teeratantikanon,Pawut Mekawichai

ภาวะชักต่อเนื่องเป็นภาวะฉุกเฉิน ทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และการรักษาที่ทันท่วงทีส่งผลดีต่อผลการรักษาอย่าง มาก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือศึกษาอัตราการเสีย ชีวิตของภาวะชักต่อเนื่องและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเสียชีวิตของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

มกราคม - มีนาคม 2564