วารสาร

Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke
Original Article

Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke

Ausanee Chaiwisitkun, Sombat Muengtaweepongsa

Stroke is the second leading cause of death worldwide and also the leading cause of long-term disability. Ischemic stroke is the most common type of stroke. An occurrence of acute ischemic stroke (AIS) always leads to the death of brain tissues and focal neurological deficits.

มกราคม - มีนาคม 2566
ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ
Topic Review

ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

ปรียานุช กฤษณะประสิทธิ์, นิสา แซ่ลิ้ม

ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ (neutropenia) เป็นภาวะที่เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) มีปริมาณน้อยกว่าปกติ และภาวะนี้สัมพันธ์กับการติด เชื้อ ภาวะ neutropenia แบ่งความรุนแรงได้ 3 ระดับ ได้แก่ รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก ซึ่ง ระดับความรุนแรง และระยะเวลาที่เป็นจะสัมพันธ์กับการ ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ แทรกซ้อน

เมษายน - มิถุนายน 2565