วารสาร

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- The Development of Sleep Condition Indicator (SCI) Thai Version to Diagnose and Follow Up Thai Patients with Insomnia - Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand - Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke - Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus - Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients - Utilization of the Athens Insomnia Scale-Thai Version (AIS-Thai) among Thai People - Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers - Relationship between Atrial Fibrillation and Worse Outcomes in Stroke Patients after Intravenous Thrombolysis - การใช้ Siponimod ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

มกราคม - มีนาคม 2567 ISSN 2228 - 9801
การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่
Topic Review

การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ในผู้ใหญ่

ภัคจิรา วชิรวัฒนา, สรรัตน์ ทำแก้ว

ภาวะนอนไม่หลับ (insomnia) เป็นความผิดปกติ ของวงจรการตื่น/หลับที่พบมากที่สุดประเภทหนึ่ง ความชุกของผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั่วโลก ซึ่งเป็นภาวะเรื้อรังที่อาจทำให้เกิด ผลกระทบด้านลบที่หลากหลาย และผลที่ตามมาในระยะ ยาวต่อสุขภาพ รวมถึงการมีสุขภาวะทีดี่...

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Development of the Thai Version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)
Original Article

Development of the Thai Version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)

Piyawat Chalardsakul, Pasiri Sithinamsuwan

Insomnia is a common condition in clinical practice. Athens Insomnia Scale (AIS) is a simple questionnaire for insomnia assessment. The aim of this study was to develop and validate a Thai version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai) and a modified Athens Insomnia Scale (modified AIS-Thai).

มกราคม - มีนาคม 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

Role of Progesterone in Lennox-Gastaut Syndrome and Refractory Epilepsies: A Pilot Study, Efficacy and Safety of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Ischemic, Stroke and Atrial Fibrillation Who Concurrently Take Antiepileptic Drugs, Prevalence of Acute Cardioembolic Stroke in Stroke Unit in Rajavithi Hospital, Development of the Thai Version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)

มกราคม - มีนาคม 2565 ISSN 2228 - 9801
Development of the Thailand Version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)
Original Article

Development of the Thailand Version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)

Piyawat Chalardsakul, Pasiri Sithinamsuwan

Insomnia is a common condition in clinical practice. Athens Insomnia Scale (AIS) is a simple questionnaire for insomnia assessment. The aim of this study was to develop and validate a Thai version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai) and a modified Athens Insomnia Scale (modified AIS-Thai).

ตุลาคม - ธันวาคม 2564