วารสาร

ยา Armodafinil ในการรักษาภาวะนอนเกิน
Topic Review

ยา Armodafinil ในการรักษาภาวะนอนเกิน

พรธิญา รณรงค์, เอลียา ฟ้ามิตินนท์

อาการง่วงนอนมากเกินไปหรือภาวะนอนเกิน (excessive sleepiness หรือ ES) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยคาดว่าเป็นผลที่เกิดจาก (obstructive sleep apnea หรือ OSA) ความผิดปกติของการนอนหลับจากการ ทำงานเป็นกะ (shift work sleep disorder หรือ SWSD) โรคลมหลับ (narcolepsy) และอาการผิดปกติของการ นอนจากการเดินทางข้ามเขตเวลาโลก (jet lag) แม้ว่าจะ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด...

กรกฎาคม - กันยายน 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- ยา Armodafinil ในการรักษาภาวะนอนเกิน - ความสัมพันธ์ของ Alberta Stroke Program Early CT-Score (ASPECTS) กับการพยากรณ์ประสิทธิผล การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันชนิด Middle Cerebral Artery ด้วยยาละลายลิ่มเลือด Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rtPA) ทางหลอดเลือดดำ ที่โรงพยาบาลอุดรธานี - Related Factors of Recurrent Stroke among Stroke Patients in Rajavithi Hospital - COVID-19-Associated Acute Dissiminated Encephalomyelitis (ADEM) - ผลงานวิจัยของแพทย์ต่อยอดและแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา นำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำ ปี 2565 ครั้งที่ 62 วันที่ 2-4 มีนาคม 2565

กรกฎาคม - กันยายน 2565 ISSN 2228 - 9801