วารสาร

ทำไมต้องทำ DSC โรคลมชัก
นานาสาระ

ทำไมต้องทำ DSC โรคลมชัก

ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคลมชัก (epilepsy) เป็นโรคทางระบบประสาทที่ พบบ่อย ความชุกประมาณ 7 คนใน 1000 คน พบได้ทุก เพศทุกวัย ผู้ป่วยโรคลมชักนั้นประสบปัญหาในการเข้า ถึงการรักษา จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบ ว่าผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทยเพียง ร้อยละ 70 เท่านั้น ที่เข้าถึงการรักษา...

เมษายน - มิถุนายน 2567
Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers
Original Article

Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers

Thicha Sakunchoosong, Krittika Siritanan

Epilepsy is a common neurological disorder characterized by recurrent seizures that affects around 4-10 out of every 1,000 people, and it is the most encountered neurological condition requiring medical treatment during pregnancy. Pregnancy mothers are particularly affected by this disorder, with one in 200 being affected recurrent seizures, with an annual incidence between 40 and 80 per 100,000 worldwide.

มกราคม - มีนาคม 2567
Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms
Original Article

Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms

Sittichoke Sirimontakan, Siriphong Thanapatphakin, Pasiri Sithinamsuwan

Epilepsy is a high prevalent neurological disorder that affects people of all ages and lives all around the world. Patients with epilepsy are three times more fatality rate than the general population.1 Furthermore, they are 2-3 times more likely than those without epilepsy to have mental disorders, including anxiety and sadness.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- ยา Nootropic ในประเทศไทย - Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms - การบริการผู้ป่วยนอก โรคระบบประสาท - The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital - โรคหลอดเลือดสมอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต - COVID-19: Crisis to Chance - งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ที่จบการศึกษาในปี 2564 - งานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

กรกฎาคม - กันยายน 2566 ISSN 2228 - 9801
The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy
Original Article

The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy

Pholpipat Bunluesin, Siriphong Thanapatphakin, Pasiri Sithinamsuwan

Epilepsy is a high prevalent neurological disorder that affects people of all ages and lives all around the world. Patients with epilepsy are three times more fatality rate than the general population.1 Furthermore, they are 2-3 times more likely than those without epilepsy to have mental disorders, including anxiety and sadness.

มกราคม - มีนาคม 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้ใหญ่, - Postictal Clinical Manifestations Related Epilepsy in Neurological Institute of Thailand - Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital - Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients - The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand - ขีดความสามารถของฟอสโฟนิวโรฟิลาเมนต์เฮฟวี่เชนจากเลือด ในการช่วยวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเอแอลเอสในผู้ป่วยคนไทย - A Case Report and Literature Review of Temporal Lobe Resection Failure Associated with Temporal Plus Epilepsy - การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ISSN 2228 - 9801
Role of Progesterone in Lennox-Gastaut Syndrome and Refractory Epilepsies: A Pilot Study
Original Article

Role of Progesterone in Lennox-Gastaut Syndrome and Refractory Epilepsies: A Pilot Study

Chanittha Dhapasita, Pasiri Sithinamsuwan

Most patients with LGS and refractory epilepsies, despite multiple anti-epileptic drugs (AEDs) use, often achieve unsatisfactory seizure activity control. Previous studies have shown that neurosteroids (progesterone in this study) can improve seizure control but the effects on patients with LGS have not been well studied.

มกราคม - มีนาคม 2565
Perampanel Treatment Multifocal Epilepsy : 12 Months Follow Up
Interesting Case

Perampanel Treatment Multifocal Epilepsy : 12 Months Follow Up

Tinonkorn Yadee

A 28-year-old, right-handed female patient presented when her colleagues noticed that she had been demonstrating episodes of blank staring and chewing movements lasting 2-3 minutes for the past six months. She had the feeling of poor memory and always making an error on her job, resulting in she was condemned by her boss, making she was frustrated and lose of motivation for working. She came to see the psychiatrist and was refer to epileptologist.

มกราคม - มีนาคม 2564