วารสาร

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Original Article

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

พญ. ทยานันท์ อรรถเวชกุล

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke เป็นโรคที่พบได้ บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ทุพพลภาพ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ของประชากรโลกเป็นอันดับสองรองจากโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด...

เมษายน - มิถุนายน 2567
Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke
Original Article

Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke

Jakrapong Vongsaengnak, Somsak Tiamkao

Stroke is a common and chronic disease, which can cause disability or death. According to 2017-2018 studies, stroke is the second leading cause of death for the population over the age of 60. Globally, there are 6.5-80 million cases died from stroke.

มกราคม - มีนาคม 2567
Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit
Original Article

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit

Wisan Teeratantikanon

Stroke (or cerebrovascular accident) is a highly significant disease in the nervous system. It occurs when brain cells are deprived of blood supply. It is divided into two main types: ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic strokes commonly occur in patients with risk factors related to cardiovascular risk factors, such as high blood pressure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion
Original Article

Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion

Piromya Jaiboon, Pornpatr (A.) Dharmasaroja

Acute large vessel occlusion accounted for one out of three in patients with acute cerebral infarction who arrive within first 24 hours of symptom onset and associated with the worst clinical outcomes and high mortality rates. Thrombolysis treatment, intravenous (IVT) and endovascular thrombolysis treatment (EVT), in the eligible patients showed the benefit on clinical outcomes.

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital
Original Article

Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital

Pairat Yangkitwiboon, Sirikanlaya Poonphol

COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus that primarily affects the respiratory system, but it has also been found to cause abnormal blood clots and increase the risk of ischemic stroke in people with underlying health conditions.1 These complications can lead to an increased risk of death in COVID-19 patients...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand - Gray Matter to White Matter (GM/WM) Density Ratio Prediction on Computed Tomography in Cardiac Arrest Patients - Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital - Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion - Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double-Blind Randomized Controlled Trial - Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit - ความน่าเชื่อถือของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน - การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ISSN 2228 - 9801
Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke
Original Article

Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke

Ausanee Chaiwisitkun, Sombat Muengtaweepongsa

Stroke is the second leading cause of death worldwide and also the leading cause of long-term disability. Ischemic stroke is the most common type of stroke. An occurrence of acute ischemic stroke (AIS) always leads to the death of brain tissues and focal neurological deficits.

มกราคม - มีนาคม 2566
Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients
Original Article

Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients

Pawittra Puangsuwan, Juthathip Suphanklang, Jutikan Imsub, Sansanee Sangwanit, Chesda Udommongkol

Direct factor Xa inhibitors oral anticoagulants (DOACs) including rivaroxaban, apixaban and edoxaban have been shown to be equivalent or superior to warfarin for prevention of stroke or systemic embolism and DOACs have lower rates of major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF).

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital
Original Article

Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital

Piyanuch Niltarach, Sirikanlaya Poonphol

Ischemic stroke is a major healthcare problem that represents the third leading cause of death in Thailand. The overall incidence is around 206 per 100,000 population per year and is likely to rise in the future. The disease accounts for 10% of deaths and 50-60 percent of the patient are left permanently disabled.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565