วารสาร

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure
Original Article

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure

Kanitpong Phabphal, Jirayu Sae-Chan, Thara Tuntanatip, Anukoon Kaewborisutsakul, Surasak Sangkhathat

For over a century, there has been evidence of a link between brain tumors and seizures. However, it wasn’t until the second half of the 20th century that researchers started to classify and comprehend specific types of tumors, such astrocytomas, that were more likely to cause seizures.

กรกฎาคม - กันยายน 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure - ยาเม็ดฮอร์โมนคุมกำเนิดในผู้หญิงโรคลมชัก - ภาวะชักต่อเนื่องในหญิงตั้งครรภ์ - ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปี 2567

กรกฎาคม - กันยายน 2567 ISSN 2228 - 9801
Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers
Original Article

Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers

Thicha Sakunchoosong, Krittika Siritanan

Epilepsy is a common neurological disorder characterized by recurrent seizures that affects around 4-10 out of every 1,000 people, and it is the most encountered neurological condition requiring medical treatment during pregnancy. Pregnancy mothers are particularly affected by this disorder, with one in 200 being affected recurrent seizures, with an annual incidence between 40 and 80 per 100,000 worldwide.

มกราคม - มีนาคม 2567
Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients
Original Article

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients

Montana Pothong, Apisit Boongird

Status epilepticus (SE) is a time-sensitive emergency condition which is associated with high short-term mortality. Over the past decades, major advances in SE have been notably observed. There are numerous factors which predict outcome in SE such as age, type of seizure, duration of seizure, pre-existing comorbidities, and de novo seizure.

มกราคม - มีนาคม 2567
Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus
Original Article

Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus

Jirachaya Deesuwan, Apisit Boongird

Super-refractory status epilepticus (SRSE) is defined as status epilepticus (SE) that continues for 24 hours or more after the onset of anesthetic therapy, including those in whom SE recurs while on proper anesthetic treatment or after withdrawal of anesthetic agents.

มกราคม - มีนาคม 2567
Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial
Original Article

Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial

Siriporn Apirukaramwong, Puchit Sukphulloprat

Non-convulsive status epilepticus (NCSE) refers to a prolong seizure that manifests primarily as altered mental status as opposed to the dramatic convulsions seen in generalized tonic-clonic status epilepticus. Subtle status epilepticus (SSE) is the type of NCSE must be considered in comatose patients who present after a prolong generalized tonic-clonic seizure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand - Gray Matter to White Matter (GM/WM) Density Ratio Prediction on Computed Tomography in Cardiac Arrest Patients - Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital - Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion - Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double-Blind Randomized Controlled Trial - Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit - ความน่าเชื่อถือของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน - การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ISSN 2228 - 9801
The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy
Original Article

The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy

Pholpipat Bunluesin, Siriphong Thanapatphakin, Pasiri Sithinamsuwan

Epilepsy is a high prevalent neurological disorder that affects people of all ages and lives all around the world. Patients with epilepsy are three times more fatality rate than the general population.1 Furthermore, they are 2-3 times more likely than those without epilepsy to have mental disorders, including anxiety and sadness.

มกราคม - มีนาคม 2566